Danfugesand®

Testet kvalitet

Vores produkter holder hvad de lover! Derfor har vi fået Danmarks JordbrugsForskning, Afdeling for Plantebeskyttelse og Skadedyr, til at teste Danfugesand® for spiring og vækst af ukrudt.

Testen dokumenterer, at Danfugesands® additiver får spirerne til at gå ud og begrænser antallet af frø, der spirer. Grunden til at nogle ukrudtsfrøkapsler spirer i de første par uger skyldes, at de har rigeligt med energi og næringsstoffer til at spire og kan vokse i nogle dage og uger.

fugesand-test

Det kan altså godt betale sig at anvende Danfugesand® som fugesand mellem fliserne – uden at det belaster miljøet.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til testene.

Dansand