Før start:

Læg belægningen på et bæredygtigt grusbærelag, jævnfør gældende normer for flisearbejde.

Følg punkterne 1 til 6 for at opnå bedst mulig resultat.


Produktudvalg

1. Indbringning

Fugemateriale fejes ned i fugerne på langs og diagonalt ligesom hos almindelig fugesand.


Produktudvalg

2. Vibrering

For at opnå et bedst muligt resultat bør du anvende en vibratorplade efter at fugematerialet er fejet ned i fugen. Belægningen bør vibreres minimum 2 gange. Kontroller fugernes komprimering vha. en spartel. Denne må maksimalt kunne presses få mm ned. Top fugen op om nødvendigt. Fej belægningen helt rent for fugemateriale. Anvend blød kost.


Produktudvalg

3. Opfugtning

Fugerne opfugtes med en brusepistol eller havesprøjte (mindre arealer), der er indstillet på fine dråber/vandtåge, således at vandet er let at dosere. Vandkande egner sig ikke. Optimalt gentages processen efter 15 minutter. Opfugtningen kontrolleres ved at kradse lidt fugemateriale op. Fugen skal være opfugtet minimum 20 mm ned. Undgå at overvande, da bindestofferne dermed risikerer at blive vasket ud med efterfølgende dårlige fugeegenskaber og afsmitning på belægningen.


Produktudvalg

4. Hærdning

Fugen er tilstrækkelig hærdet på terrasser efter ca. 12 timer ved tørt vejr og 20 grader - ved lavere temperatur tager det længere tid og ved højere temperatur forkortes tiden.

Bruger du Danfast® ved inkørsler, så er fugerne først hærdet efter 24 timer.

Fugen kan godt tåle kortvarig støvregn under hærdningen eller fugt, men det forlænger hærde-/tørretiden.


Produktudvalg

5. Vedligeholdelse

Fuger med evt. afskalninger kan let repareres med nyt fugemateriale, fugen skal dog forinden renses for løst materiale.


Produktudvalg

6. Anbefaling

For den absolutte mest vedligeholdelsesnemme løsning anbefaler vi, at både belægning og fugerne behandles med Dansand® Sten & Flise Imprægnering, der modvirker dannelsen af alger og mos, samt gør det sværere for smudset at sætte sig fast.


Produktudvalg