1. Opfugtning

Hvis der har været ukrudt i den gamle belægning, er det vigtigt at dette fjernes helt ved oprensningen, eller at dette bekæmpes med egnede miljøvenlige ukrudtsmidler. Selvom du skifter til nyt fugemateriale, vil du komme til at luge gammelt ukrudt, hvis det ikke er fjernet helt.


Produktudvalg

2. Oprensning

De gamle fuger renses op. Det kan ske ved hjælp af fugerensejern og stiv kost eller højtryksspuler. Fuger renses minimum 30 mm op. Ved brug af højtryksspuler er det vigtigt, ikke at beskadige belægningsstenene/flisernes overflade eller underlaget.


Produktudvalg

3. Rengøring

Belægningsstenene/fliserne rengøres med vand. De er som regel tilsmudsede ved oprensningen af det gamle fugemateriale. Brug evt. en industristøvsuger til at fjerne det opkradset jord med.


Produktudvalg

4. Tørring

Belægningen skal have lov til at tørre, så belægningsstenene/fliserne fremstår tørre inden fugefyldning.


Produktudvalg

5. Nedfejning

Fej fugematerialet ned i fugerne. Fej både diagonalt og lige på fugerne for at få den bedst mulige fugefyldning. Det bedste resultat fås ved brug af vibrator.


Produktudvalg

6. Kontrol

Kontroller fugefyldningen med en spartel. Hvis fugerne er fyldt godt nok op, kan spartlen kun presses få millimeter ned i fugen. Er fugerne ikke fyldt godt nok op, fejes der yderligere fugemateriale ned i fugerne.


Produktudvalg

7. Renfejning

Renfej belægningen afslutningsvis med en blød kost, så de sidste fuger fyldes helt op, og det overskydende fugemateriale fejes op. Gem det overskydende fugemateriale tillukket og tørt til efterfyldning.


Produktudvalg

8. Resultat

Resultatet er flotte og indbydende fuger, der fremover minimerer dit arbejde med at luge. Husk at gentage opfyldningen af fugerne efter behov.

Produktudvalg