Den grundige løsning

Fri for ukrudt i længere tid

Med den grundige løsning lægger du lidt færre kræfter i renoveringen, men du kan alligevel glæde dig over en belægning, der holder sig fri for ukrudt i lang tid.

Den grundige løsning kræver mindre tid end den optimale. Alligevel giver den dig et flot og holdbart resultat. Du bør vælge den grundige løsning, hvis flisebelægningen er medtaget af ukrudt og algevækst, men stadig ligger korrekt og ikke har forskubbet sig pga. slid eller dårlig fundering.

God arbejdslyst!

Sådan gør du:

  • Fjern ukrudt og gammelt fugemateriale med en fugekradser (i min. 4 centimeters dybde)
  • Brug en højtryksrenser til at rense fugen helt op. Hold en passende afstand, så belægningen og underlaget ikke tager skade.
  • Bekæmp eventuelle ukrudtsplanter og -frø med egnede midler.
  • Fej belægningen ren.
  • Fyld fugerne op med DANSAND ®fugemateriale, når belægningen er helt tør.
  • Fej materialet ned i fugerne og sørg for at de er fyldt helt op.
Dansand