Den grundige løsning

Fri for ukrudt i længere tid

Med den grundige løsning skal du gå lidt mere omhyggeligt til værks. Til gengæld får du et både flot og holdbart resultat. Den grundige løsning anbefales, hvis flisebelægningen er medtaget af ukrudt og algevækst, men stadig ligger korrekt og ikke har forskubbet sig pga. slid eller dårlig fundering.

Du fjerner det eksisterende fugemateriale med en højtryksrenser og kan vælge også at rense fliserne. Du skal bekæmpe ukrudtet med et egnet middel, så ukrudtet er væk, når du højtryksrenser.

Pas på at du ikke ødelægger belægningen og underlaget med højtryksrenseren. Det er en god idé, at bære beskyttelsesbriller, når sten og sand bliver slynget op af højtryksrenseren.

God arbejdslyst!

Sådan gør du:

  • Bekæmp eksisterende ukrudt med egnede midler, ligesom ved den hurtige løsning
  • Skrab det værste ukrudt af med en skovl
  • Brug en højtryksrenser til at rense fugen op (ca. 4 cm)
  • Fej belægningen ren
  • Fyld fugerne op med Dansand® fugemateriale, når belægningen er helt tør
Dansand