Den optimale løsning

Fri for ukrudt i længst tid

Med den optimale løsning får din flisebelægning en total-renovering. Alle fliser tages op og renses, før de lægges ned igen.

I mange tilfælde kan du også vende fliserne. Forarbejdet er forholdsvist tidskrævende, men du opnår et flot resultat og kan glæde dig over, at belægningen holder sig fri for ukrudt sæson efter sæson.

Vi anbefaler den ”optimale løsning”, hvis din belægning er meget medtaget af algevækst og ukrudt. Hvis fliserne ligger ujævnt, bør du rette selve underlaget ud, så dine fliser kan lægges korrekt ned igen. Særligt i indkørsler kan der efter flere års brug opstå ujævnheder i ”køresporet”. Fugerenoveringen er en god anledning til at få rettet op på underlaget, så fliserne igen ligger optimalt.

God arbejdslyst!

Sådan gør du:

  • Tag hele flisebelægningen op.
  • Fjern eksisterende ukrudt og behandl underlaget med et egnet ukrudtsbekæmpelsesmiddel.
  • Riv underlaget og jævn eventuelle fordybninger ud. Brug brolæggergrustil underlagets øverste lag. 
  • Rengør fliserne og læg dem ned igen.
  • Fyld fugerne op med DANSAND® fugemateriale, når belægningen er helt tør.
  • Fej materialet ned i fugerne, og sørg for at de er fyldt helt op.
Dansand