Den optimale løsning

Fri for ukrudt i længst tid

Med den optimale løsning får din flisebelægning en totalrenovering, hvor alle fliser tages op og renses, før de lægges ned igen. I mange tilfælde kan du også vælge at vende fliserne. Forberedelserne er mere tidskrævende, men du opnår et flot resultat og kan glæde dig over, at belægningen holder sig flot sæson efter sæson.

Vi anbefaler den optimale løsning, hvis din belægning er meget medtaget af algevækst og ukrudt. Hvis fliserne ligger ujævnt, bør du udglatte selve underlaget, så dine fliser kan genplaceres korrekt. I indkørsler giver køretøjer ofte kørespor efter flere års brug. Fugerenoveringen er en god anledning til at få rettet op på underlaget, så fliserne igen ligger optimalt.

God arbejdslyst!

Sådan gør du:

  • Skrab det værste ukrudt af med en skovl
  • Rengør belægningen
  • Tag 5–6 rækker sten op ad gangen
  • Riv underlaget og fyld lunker op med alm. sand
  • Spul stenene med en vandslange eller en højtryksrenser
  • Genlæg stenene
  • Fyld fugerne op med Dansand® fugemateriale, når belægningen er helt tør
Dansand