DANSAND Kerama®

Her på siden kan du se, hvor nemt det er at anvende vores fugemateriale til keramiske fliser. Følg vejledningen skridt for skridt for at få et optimalt fugeresultat på terrassen.

/

1. skridt

Det er vigtigt, at fugematerialet er fuldstændigt tørt, inden du påbegynder fugearbejdet. Herudover skal du sikre dig, at fliserne er helt tørre på overfladen, ellers vil bindemidlerne aktiveres. Bland så fugematerialet grundigt med en skovl.

2. skridt

Fej det tørre fugemateriale ned i fugerne med en blød kost. Fej diagonalt og lige på fugerne indtil de er fyldt op.Vær omhyggelig med derefter at feje belægningen helt fri for overskydende materiale.

3. skridt

Fugt fugerne forsigtigt med støvregn fra en vandslange for at komprimere fugematerialet. Vent 1 – 2 dage og efterfyld med DANSAND Kerama®, så fugerne er fyldt helt op. Overfladen på fliserne skal være helt tør, når du efterfylder. Til slut fejes belægningen ren og vandingen gentages.

Dansand